Działania profilaktyczne

Już wiem. . . Jak bezpiecznym być na drodze.Już wiem. . . Jak bezpiecznym być na drodze.

W dniach 12 - 19.09.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie odbyło się spotkanie ze Strażniczkami Miejskimi z Referatu Profilaktyki. Funkcjonariuszki przypomniały uczniom klas I - III zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz jak właściwie zachować się jako uczestnik ruchu drogowego.