Działania profilaktyczne

Kontrole zakrywania nosa i ust na targowiskachKontrole zakrywania nosa i ust na targowiskach

Od soboty cała Polska została objęta tzw. czerwoną strefą. Oznacza to wiele nowych obostrzeń i nakazów. W działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zostali włączeni , już od samego początku trwania epidemii, strażnicy miejscy.

We wrześniu większość uczniów szkół podstawowych , średnich i przedszkolaków wróciła do swoich placówek oświatowych i wychowawczych.Zarówno sami uczniowie, jak i strażniczki miejskie tzw. szkolne z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Szczecin była z tego faktu bardzo zadowolona. Wszyscy byli bowiem przeświadczeni,że podążamy już w stronę normalności. Niestety, ostatnie tygodnie pokazały ,że droga do tego jeszcze jest bardzo długa. Uczniowie musieli znów powrócić do zdalnej nauki, strażniczki szkolne z nieskrywanym żalem po kilku tygodniach musiały zaprzestać prowadzenia prelekcji, pogadanek o tematykach profilaktycznych i ograniczyć kontakty z dziećmi i młodzieżą.

Teraz wszystkie ręce na pokład , zatem i strażniczki szkolne prowadzą obecnie działania mające ograniczać wzrost zakażeń na koronowirusa. Kontrolują obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej ( komunikacja miejska, galerie handlowe). Po kilku niepokojących sygnałach od mieszkańców o klientach targowisk, którzy nie stosują się do nakazów zasłaniania twarzy ruszyły na kontrole. Na szczęście, większość klientów miejskich bazarów karnie stosuje nakazane obowiązki, chociaż zdarzyły się sporadycznie pojedyncze przypadki bagatelizowania realnego zagrożenia zdrowia i życia przez kupujących.