Działania profilaktyczne

Papieros - niepozorny zabójca.Papieros - niepozorny zabójca.

W dniach 13 - 22.02.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonariuszki Straży Miejskiej przeprowadziły zajęcia dotyczące szkodliwości palenia papierosów. Udział w spotkaniu wzięli uczniowie klas VI i VII. Celem prelekcji było zaznajomienie młodzieży z przyczynami oraz skutkami uzależnienia od tytoniu. Strażniczki wyświetlając film "Niepozorny zabójca" przedstawiły skład chemiczny papierosów oraz zagrożenia jakie niesie za sobą nałóg palenia. Uświadomiono młodym słuchaczom, iż papierosy to nie tylko rak płuc ale również choroby układu krążenia oraz skóry.