Działania profilaktyczne

Piknik Pasji dla mieszkańców SzczecinaPiknik Pasji dla mieszkańców Szczecina

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, które prowadzi Centrum Seniora w Szczecinie zorganizowało w niedzielę 20 czerwca Piknik Pasji dla organizacji pozarządowych. To wydarzenie rokrocznie odbywało się na Jasnych Błoniach, jednak ze względu na ciągle trwającą epidemię piknik w okrojonej formie odbył się w ogrodzie Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90. W ramach wydarzenia swoją działalność prezentowały lokalne organizacje pozarządowe i zespoły muzyczne a uczestnikami byli mieszkańcy Szczecina, zwłaszcza seniorzy i dzieci. I dla tych najmłodszych mieszkańców naszego miasta strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki SM przygotowały grę planszową wielkoformatową pod nazwą: co wiesz o Straży Miejskiej. zar lejący się z nieba w tym dniu znacznie uszczuplił liczbę uczestników, ale byli też chętni do wspólnej zabawy ze strażnikami miejskimi.