Działania profilaktyczne

Strażniczki szkolne wracają na zajęcia do placówek oświatowychStrażniczki szkolne wracają na zajęcia do placówek oświatowych

Powrót do szkół i przedszkoli ucieszył zapewne wielu uczniów i rodziców. Stęsknieni za kolegami i „normalnymi” lekcjami w klasach- takie opinie najczęściej słyszą strażniczko szkolne z Referatu Profilaktyki, które również powoli wracają na zajęcia profilaktyczne do tych placówek. Na razie bardzo ostrożnie, z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych i przede wszystkim za zgodą i na życzenie Dyrekcji poszczególnych placówek oświatowych, które odwiedzają z prelekcjami i zajęciami w terenie. 17 września strażniczki szkolne odwiedziły Publiczną Szkołę Specjalną Podstawową nr 25 realizując zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Wraz z uczniami ćwiczyły zasady poruszania się po drodze, bezpiecznego przechodzenia przez ulicę na wyznaczonych i oznakowanych przejściach. Nam też brakowało tych spotkań z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta!