Działania profilaktyczne

Strażniczki szkolne znów prowadzą zajęcia w szkołach w obostrzeniach epidemicznychStrażniczki szkolne znów prowadzą zajęcia w szkołach w obostrzeniach epidemicznych

Strażniczki szkolne kolejny raz po otwarciu szkół na nauczanie stacjonarne w klasach 1-3 powróciły z prelekcjami dla najmłodszych. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, dzieciaki tęsknią za „normalnymi” lekcjami, rówieśnikami, ulubionymi nauczycielami a nawet, jak słyszą profilaktyczki ze straży miejskiej, właśnie za nimi! Powrót do szkół i przedszkoli cieszy wielu uczniów i ich rodziców. Wizyty strażniczek miejskich z Referatu Profilaktyki to także namiastka pracy pedagogicznej dla nich samych. Wszystko musi odbywać się z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych i przede wszystkim za zgodą i na życzenie Dyrekcji poszczególnych placówek oświatowych, które odwiedzają z prelekcjami i zajęciami interakcyjnymi. Ostatnio odbyły się zajęcia w kilku przedszkolach publicznych, m.in. w PP nr 1, 8, 29 oraz szkołach SP nr 35 i SSP nr 25.Realizowane były prelekcje z zakresu tematów związanych z cyberprzemocą, kontaktów z nieznajomymi i …naszą pracą. To cykl pogadanek pod nazwą : „Straż Miejska - kim jesteśmy?”, "Cyberprzemoc", "Obcy". W sumie od 18 stycznia zrealizowaliśmy 30 spotkań z przedszkolakami i uczniami najmłodszych klas uczących się stacjonarnie. W spotkaniach ze strażniczkami szkolnymi uczestniczyło 750 dzieci.