Działania profilaktyczne

VIII Kampania Białej WstążkiVIII Kampania Białej Wstążki

24 listopada Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki wzięły udział w Konferencji otwierającej VIII Kampanię Białej Wstążki. Tegoroczny temat to "W sieci przemocy". Podczas konferencji omawiane były zagrożenia, które każdy może napotkać korzystając z internetu. Poruszone zostały również zagadnienia związane z wpływem cyberprzemocy na młody umysł oraz zagrożenia związane z grupami psychomanipulacyjnymi funkcjonującymi w sieci. Konferencja skierowana była do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.