Działania profilaktyczne

W Sieci złaW Sieci zła

W dniach 7 - 8 listopada Strażniczki z Referatu Profilaktyki przeprowadziły w Szkole Podstawowej Nr 68 zajęcia dotyczące "Cyberprzemocy". W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV. Funkcjonariuszki zaznajomiły najmłodszych z formami cyberprzemocy to jest:
- nękanie, szantażowanie z użyciem Sieci,
- nagrywanie niechcianych filmów oraz robienie zdjęć bez zgody drugiej osoby
- publikowanie w internecie lub rozsyłanie przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających zdjęć
- podszywanie się w Sieci za kogoś innego.
Celem zajęć było uświadomienie uczniom jakie konsekwencje może mieć cyberprzemoc zarówno dla sprawcy jak i samej ofiary. Dzieci zostały poinstruowane jak się zachować gdy są ofiarą lub świadkiem internetowej przemocy oraz gdzie szukać pomocy.