Działania profilaktyczne

Współpraca ze szczecińskim Schroniskiem dla NieletnichWspółpraca ze szczecińskim Schroniskiem dla Nieletnich

Strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki współpracują z wieloma szczecińskimi placówkami oświatowo-wychowawczymi, zaczynając od przedszkoli, a kończąc na szkołach średnich. Współpraca obejmuje również inne placówki. Jednym z takich miejsc jest placówka resocjalizacyjna mieszcząca się na ulicy Modrej w Szczecinie - Schronisko dla Nieletnich. Strażniczki prowadzą tam zajęcia dla wychowanków w ramach udziału SdN w programie "Bezpieczna +". Przeprowadzone zostały prelekcje między innymi na temat pracy strażników miejskich, cyberprzemocy i zagrożeń jakie niosą portale społecznościowe, pierwszej pomocy oraz wykroczeń porządkowych.

Dnia 28 września 2017 roku strażniczki szkolne uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie Pana Pawła Radziszewicza. Tematem szkolenia było postępowanie w sytuacjach kryzysowych z nieletnimi. Zostały między innymi poruszone kwestie jak postępować z agresywnymi nieletnimi pod wpływem narkotyków, dopalaczy oraz alkoholu. Szkolenie odbyło się w Schronisku dla Nieletnich. Po szkoleniu kierownik internatu Pan Jarosław Grzesło oprowadził strażniczki po schronisku pokazując jak wyglądają grupy, szkoła oraz warsztaty.